Oechselmåler

-enkel innføring i bruk.

(Vinhydrometer eller oechselmåler utales økselmåler, er en flytevekt som måler vektfylden , det vil si sukkerinnholdet i saft og vin. Den brukes derfor til måling i vin for å finne ut hvordan gjæringen går- derfor kaller vi denne også for gjæringsmåler) Fyll vin i et måleglass eller annet passende slik at gjæringsmåleren flyter når den senkes i vinen. Flyter måleren høyt er det mye sukker i vinen- måles på den hvite skalaen (+skalaen). Flyter måleren lavt er det lite eller intet sukker i vinen- måles på den sorte skalaen(-skalaen). Det vil si at vinen blir tørrere jo lavere måleren flyter. Vinen kan da stoppes da den oppnår den anbefalte "vektfylde" vi anbefaler imidlertid at vinen går helt ut, iallefall på hetvin, man kan isteden ettersøte vinen.


Til hovedsiden